Δημιουργία κρυπτόλεξου με τον κειμενογράφο

Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα με τη βοήθεια του κειμενογράφου είναι η δημιουργία κρυπτόλεξου. Τα παιδιά εξασκούνται στην εισαγωγή και μορφοποίηση πίνακα ενώ παράλληλα, φτιάχνουν και ένα παιχνίδι το οποίο στη συνέχεια μπορούν να μοιραστούν και να ανταλλάξουν, είτε εκτυπώνοντάς το είτε αναρτώντας το σε κάποια online εφαρμογή. Το liveworksheets είναι μια τέτοια εφαρμογή όπου μπορούμε να […]

Δημιουργώ πινακίδες σήμανσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Μορφοποίηση κειμένου και τη χρήση έτοιμων σχημάτων στον κειμενογράφο. Οι μαθητές πειραματίζονται, διερευνούν και εξασκούνται (τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι) με στόχο να εξοικειωθούν με βασικές εργασίες επεξεργασίας κειμένου (π.χ. έτοιμα σχήματα και περιγράμματα ) και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής […]

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Συζητάμε λίγα λεπτά με τα παιδιά για το πόσο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά και γιατί, αν έχουν δει κάτι που τα ενόχλησε ή τρόμαξε. Παρακολουθούμε το βίντεο διάρκειας περίπου 6 λεπτών Ασφάλεια στο Internet με λόγια απλά … με την Αθηνά & τον Ερμή. Κατόπιν, θέτουμε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο για να […]

Κειμενογράφος για μικρά παιδιά

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης έρχονται σε επαφή με την επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του εργαλείου που υπάρχει στο Φωτόδεντρο, Κειμενογράφος για μικρά παιδιά. Οδηγίες για το γραφικό περιβάλλον του εργαλείου τους παρέχονται μέσω του βίντεο Κειμενογράφος – οδηγίες. Ενδεικτικές δραστηριότητες (διαθεματικότητα με το μάθημα της Γλώσσας) είναι: Α’ τάξη: “Γράψε σε […]

Το ημερολόγιο του νέου έτους- Εργασία στον κειμενογράφο

Ένα απλό σχέδιο εργασίας για τη νέα χρονιά είναι να δημιουργήσουμε ένα ημερολόγιο στον κειμενογράφο, χρησιμοποιώντας πίνακες (βλ.παράδειγμα). Οι μαθητές χωρίζονται σε 12 ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να  δημιουργήσει μία διαφορετική σελίδα του ημερολογίου (π.χ. τον μήνα που αντιστοιχεί στο νούμερο του ΗΥ). Οι εργασίες παραδίδονται σε pdf, ώστε να ακολουθήσει η σύνδεσή τους  σε […]