Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η πλατφόρμα repo.kmaragos.sites.sch.gr αποτελεί ένα αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Μαραγκό, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Πληροφορικής B’ Αθήνας, για χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα, για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των μελών της με στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Κάθε εκπαιδευτικός που έχει δημιουργήσει μία εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να την καταχωρίσει στο Αποθετήριο, ώστε αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευτικούς.

Για την καταχώριση εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο αποθετήριο απαιτείται ο δημιουργός της να εγγραφεί στην πλατφόρμα απευθείας εδώ ή επικοινωνώντας με τον διαχειριστή.

Κάθε Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στο Αποθετήριο αναφέρει το ονοματεπώνυμο του δημιουργού της και συνοδεύεται πάντα από αυτό. Η καταχώριση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Αποθετήριο δεν συνεπάγεται την άμεση διάθεσή του για χρήση παρά μόνο μετά τον απαραίτητο έλεγχο. Οι δημιουργοί των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την καταχώριση αποδέχονται το δικαίωμα του διαχειριστή του Αποθετηρίου να τις δημοσιοποιήσει και να διατηρεί τα δικαιώματα δημοσιοποίησης όπως επίσης ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό των δραστηριοτήτων διατίθεται δωρεάν για χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα στη σχολική τάξη με άδεια: Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν καταχωριστεί με λανθασμένα στοιχεία δημιουργού ή με ελλιπή / λανθασμένα δεδομένα, μεταφέρονται σε κατάσταση διόρθωσης (προσχεδίου). Σε περίπτωση που παραμείνουν στο σύστημα σε κατάσταση διόρθωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό των τριών (3) μηνών, διαγράφονται αυτομάτως από το σύστημα.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το repo.kmaragos.sites.sch.gr προκειμένου να αναφέρει περιπτώσεις που αφορούν σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή/και πνευματικών δικαιωμάτων. Το repo.kmaragos.sites.sch.gr μπορεί να απαγορέψει την πρόσβαση ή/και να καταργήσει υλικό που παραβιάζει τα παραπάνω.

Η χρήση της παρούσας πλατφόρμας “Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων” εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.