Οδηγίες

Για να χρησιμοποιήσετε το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και να αναρτήσετε εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες θα πρέπει να αποκτήσετε λογαριασμό.

Επικοινωνήστε με τη διαχείριση του Αποθετηρίου για να σας αποσταλούν τα στοιχεία και οι οδηγίες σύνδεσης ή εγγραφείτε απευθείας εδώ.

Μετά τη σύνδεσή σας στο Αποθετήριο επιλέξτε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες > Προσθήκη νέου και συμπληρώστε τον τίτλο, την μικρή περιγραφή, τον δημιουργό, τους μαθησιακούς άξονες, τις τάξεις εφαρμογής, το αρχείο της δραστηριότητας και όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αφού καταγράψετε όλα τα απαραίτητα πεδία πατήστε “Υποβολή για έλεγχο”.

Σε περίπτωση που μετά την έγκριση ανάρτησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας θελήσετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε πληροφορίες σε αυτήν επικοινωνήστε με το διαχειριστή για να δοθεί αυτή η δυνατότητα.