Εννοιολογικός χάρτης για το Λογισμικό στο Coggle

Ας δημιουργήσουμε έναν εννοιολογικό χάρτη σαν τον παρακάτω στο Coggle.it. Τα εικονίδια θα τα βρείτε εδώ. Σημείωση: Θα χρειαστεί να έχει δημιουργηθεί ένας Google λογαριασμός κοινός για όλους τους μαθητές.